Kvalitets- och miljöarbetet högprioriterar vi och genomlyser företaget som kommer att ge oss fördelar när vi skall utföra de uppdrag som finns ute på marknaden. Kunder idag ställer sådana krav på oss när vi skall genomföra uppdrag för dem och därför ska vi arbeta fram kvalitet enligt kvalitetsstandard ISO 9001 och miljöledningssystem enligt standarden ISO 14001.

Ständiga förbättringar är ett naturligt inslag i vår verksamhet. Vi vill leverera på ett kvalitetsmedvetet sätt och samtidigt ha miljöfokus. Det är också viktigt för oss att i vårt förbättringsarbete arbeta utifrån en helhetssyn och en långsiktigt hållbar utveckling.

Audax ska uppfylla kundkrav enligt lagar och förordningar i vår bransch. Samtliga anställda är utbildade inom de krav som våra kunder kräver samt att våra maskiner är utrustade med alkolås.

För oss är det viktigt att skapa goda relationer med kunderna och utföra våra åtagande på överenskommen kvalitetsnivå. Kunderna skall veta att de anlitar en pålitlig och säker leverantör av transport- och maskintjänster.

KVALITETSPOLICY

Audax ska till 100 % verka för att företagets tjänster skall motsvara kundens krav och att skapa förtroende för dem.
Kvaliteten i vårt företag skall utgöra en övervägande anledning att välja oss. Kunderna skall veta att de bemöts av god kvalitet.

Vi vill eftersträva att utföra vårt arbete på ett rätt och riktigt sätt direkt från start. Kvalitetsarbetet skall följas upp och utvärderas för att få goda referenser för ett långsiktigt arbete.


MILJÖPOLICY

Audax jobbar för ett hållbart samhälle. Vi utgår alltid ifrån att minimera miljöpåverkan så som att följa miljölagar och söka kunskap för att förbättra oss. Personalen utbildas i sparsam körning.